Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, MARUM 2:11 BJÖRKÖ-ARHOLMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Björkö-Arholma kyrka sedd fr vägen.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKÖ-ARHOLMA KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Bönhus

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

MARUM 2:11

Historik

Björkö-Arholma kyrka i norra Roslagen står på en bergknalle på Björkön vid vägen mot Simpnäs. Det byggdes som missionskapell och stod färdigt 1890. Vem som upprättat ritningarna är inte känt. Sedan 1910 tillhör byggnaden Svenska kyrkan. Björkö-Arholma kyrka är en rektangulär, panelklädd träbyggnad med sadeltak av plåt och med höga fönster. Långhusets långväggar har vardera två utvändiga snedsträvor. Före 1905 byggdes en sakristia intill östra gaveln som kor och ett vapenhus i väster. Huvudingången är förlagd till vapenhusets västvägg. 1928 genomgick kyrkan en både inre och yttre renovering. En grundlig restaurering ägde rum 1954 eft...

Läs mer i eget fönster

I samband med att det tidigare bönhuset skulle invigas till kapell, genomfördes en större upprustning av byggnaden varpå östra gaveln försågs med en sakristia (nuvarande koret) och västra gaveln försågs med ett mindre vapenhus. Vidare försågs byggnaden med ett nytt yttertak av plåt och väggarna panelkläddes och målades. Åtgärderna sågs dock som ett provisorium och kapellet renoverades åter år 1928. Denna renovering innebar en inre ompanelning och ommålning. Under 1900-talets mitt fördes diskussioner om att låta riva kyrkan och uppföra en ny. Det beslutades dock att den befintliga kyrkan skulle bevaras och att den i istället skulle r...

Läs mer i eget fönster
År 1905 - 1905 Nyanläggning
Björkö missionshus invigs till kyrka. Inför invigningen byggs bönhuset om, bl.a. läggs nytt yttertak av plåt och byggnadens fasader brädfodras. Bönhuset genomgår invändig och utvändig ommålning. Vid den östra gaveln uppförs en sakristia (nuvarande koret) och vid västra gaveln ett vapenhus. Interiören förses med predikstol, altare och altarring. Västra gaveln förses med en orgelläktare.
År 1910 - 1910 Nybyggnad
Klockstapeln byggs. Stapeln uppförs efter modell från Johanneslunds missionsinstitut i Sickla. Arbetet leds av byggmästare Karl Ekström, Kulla.