Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sävsjö kn, HYLLETOFTA 11:1 HYLLETOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hylletofta kkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HYLLETOFTA KYRKA (akt.)
Jönköping
Sävsjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

HYLLETOFTA 11:1

Historik

Kyrkan uppfördes, liksom fl ertalet andra i Njudungslandet, på
1100-talet. Kyrkogården tillkom vid samma tid men dess ursprungliga
utsträckning är okänd i och med att äldre källmaterial saknas.
Den första muren färdigställdes 1657 och förmodligen tillkom
stigluckan vid samma tid. Kyrkans torn byggdes först 1783 och då
fl yttades klockorna över från klockstapeln. Denna revs ett tiotal år
senare. Vid slutet av 1880-talet blev kyrkogården för liten och en
utvidgning aktuell. Denna genomfördes 1903 och samtidigt schaktades
hela kyrkogården och skulle vid lämplig tidpunkt planteras.
Arbetena planlades och leddes av en kommitté b...

Läs mer i eget fönster

Text saknas för närvarande

År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1657 - 2003 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)