Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säffle kn, LÅNGSERUDS KYRKEBOL 1:8 M.FL. LÅNGSERUDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 144:28

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÅNGSERUDS KYRKA (akt.)
Värmland
Säffle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÅNGSERUDS KYRKEBOL 1:8

LÅNGSERUDS KYRKEBOL 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - LÅNGSERUD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1706, 1900: 2542, 1995: 720

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Omkring 1500 införlivades Lönnskog och före 1644 Åskog (Åstenskog).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den västra utkanten av slättområdet vid Vänern. Kyrkan är belägen på en höjd ovanför Långens utlopp i Aspen. Kyrkplatsen är av medeltida ursprung, men den befintliga träkyrkan uppfördes till större delen under 1600- och 1700-talen.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En kyrka av trä uppfördes under medeltiden, men dess utformning är inte känd. Sannolikt riven i samband med att ny kyrka uppfördes på samma plats.

DEN...

Läs mer i eget fönster
År 2012 - 2013 Ändring
Restaurering av 3 smideskors.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Stjärnforssmedjan AB (Hantverkare - Smed)