Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Haninge kn, ÅBY 1:51 VÄSTERHANINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0723

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERHANINGE KYRKA (akt.)
Stockholm
Haninge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ÅBY 1:51

Historik

Västerhaninge kyrka är i sina äldsta delar uppförd under 1200-talet och har därefter blivit om- och tillbyggd i flera omgångar sedan medeltiden. I dag finns bara ytterväggar och sakristia kvar av medeltidskyrkan, eftersom kyrkan eldhärjades vid åtminstone två tillfällen. Återuppbyggnaden efter den senaste branden 1831 resulterade i kyrkans nuvarande utseende.

Västerhaninge kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

Sockennamnet Västerhaninge återgår på ett bygdenamn Hanungi. Detta innehåller en inbyggarbeteckning hanungar (-inge), vilken brukar uppfattas som de som bor vid Hanveden. Skogsnamnet Hanveden, avseend...

Läs mer i eget fönster

Västerhaninge kyrka är i sina äldsta delar uppförd under 1200-talet och har därefter blivit om- och tillbyggd i flera omgångar sedan medeltiden. I dag finns bara ytterväggar och sakristia kvar av medeltidskyrkan, eftersom kyrkan eldhärjades vid åtminstone två tillfällen. Återuppbyggnaden efter den senaste branden 1831 resulterade i kyrkans nuvarande utseende.
Västerhaninge kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.
Sockennamnet Västerhaninge återgår på ett bygdenamn Hanungi. Detta innehåller en inbyggarbeteckning hanungar (-inge), vilken brukar uppfattas som ´de som bor vid Hanveden´. Skogsnamnet Hanveden, avseende e...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Koret är ursprungligen cirka 4 m brett och kyrkorummets tak utgörs troligen av ett platt brädtak
År 1948 - 1948 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården mot väster
År 1958 - 1958 Nybyggnad
Ett kapell efter ritningar av arkitekten Martin Westerberg uppförs på den nytillkomna delen av kyrkogården.
År 1963 - 1963 Nybyggnad
Ett församlingshem uppförs efter ritningar av Hans Bååthe och Torsten Holm.