Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säffle kn, GILLBERGA PRÄSTGÅRD 2:1 GILLBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 217:7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GILLBERGA KYRKA (akt.)
Värmland
Säffle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GILLBERGA PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GILLBERGA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 2311, 1900: 2746, 1995: 1037

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett markant läge i den uppodlade sprickdalen mellan Byälven och Lillälven och ovanför den utdikade Gillbergasjön norr om Säffle. Fornlämningar, bl.a. storhögar och ett gravfält i anslutning till kyrkan, visar på områdets betydelse under järnåldern.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare absidkor i öster, vars absid inrättats till sakristia, samt torn i väster. I den nuvarande kyrkans östra...

Läs mer i eget fönster
År 2011 - 2012 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan.