Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säffle kn, ESKILSÄTERS KYRKA 1:1 M.FL. ESKILSÄTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

181.2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ESKILSÄTERS KYRKA (akt.)
Värmland
Säffle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ESKILSÄTERS KYRKA 1:1

SMEDSGÅRDEN 1:9

Historik

FÖRSAMLING 1995 – ESKILSÄTER

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 669, 1900: 840, 1995: 262

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen består av Värmlandsnäs sydspets samt Lurö skärgård. Kyrkplatsen, på ett impediment i utkanten av en uppodlad dalgång, ligger i nära anslutning till ett förhistoriskt gravfält.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkan är murad av sten och består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, ett gravkor på sydsidan som nu fungerar som sakristia, samt torn i väster. Den västra delen av den nuvarande kyrkans långhus innefattar murar efter de...

Läs mer i eget fönster
År 2011 - 2012 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan.