Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, ÖSTRA STENBY KYRKA 1:1 ÖSTRA STENBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Stenby kyrka II 2007-04-26 034.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA STENBY KYRKA (akt.), ÖSTRA STENBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTRA STENBY KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÖSTRA STENBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1058, 1900: 845, 1995: 401

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen 17 km öster om Norrköping i ett för Vikbolandet karakteristiskt och fornlämningsrikt sprickdalslandskap. Kyrkan ligger högt och har en modern skola och ett soldattorp som närmaste granne. Prästgård vid Stora Sten.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, korsarmsliknande tillbyggen i norr och söder (nu sakristia och vapenhus), samt västtorn. I: De äldsta part...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik

I de äldsta källorna om Östra Stenby benämns socknen som ”Stenbo”. Det var 1370, men
redan åtta år senare ändrades namnet till Stenby. Församlingen hade då egen kyrkoherde.
Inga uppgifter finns om kyrkogårdens utvidgande under seklers gång. Sedan den
häradsekonomiska kartan tillkom under andra hälften av 1800-talet, har inte kyrkogården
ändrat form.

Den äldsta bevarade gravvården på kyrkogården är troligen hällen över pastor Gelinus med
familj i röd kalksten från 1651. Den ligger på marken norr om tornet tillsammans med andra
”museistenar”.

Flertalet cirka 1000-åriga runstenar har hittats i kyrka...

Läs mer i eget fönster