Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, ÖSTRA NY PRÄSTGÅRD 1:5 ÖSTRA NY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA NY KYRKOGÅRD (akt.), ÖSTRA NY KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTRA NY PRÄSTGÅRD 1:5

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÖSTRA NY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 788, 1900: 848, 1995: 354

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Rönö utbruten senast omkring 1600.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger rätt lågt i det fornlämningsrika sprickdalslandskapet 20 km sydöst om Norrköping. På kyrkogården finns ett bisättningsrum. Invid kyrkan ligger prästgården, som nu utnyttjas för kyrkans barnverksamhet, samt ett lönebostället. Ett stycke från kyrkan, utefter landsvägen, återfinns en f.d. skola och lärarbostad samt f.d. fattighus.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långh...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
En geometrisk ägomätning över prästgården år 1699 visar kyrkogården som en rektangel,
dock något bruten i den södra muren. I det SV hörnet precis utanför kyrkogårdens
omgärdning redovisas ytterligare en rektangel, tolkningen av denna är osäker. Stödmuren i
söder skiljer den nya kyrkogården från den gamla. Hela kyrkogården omgärdas av en stenmur
med ingång i väster. Enligt uppgift bekostade kyrkoherden nya gjutjärnsgrindar till
kyrkogården 1871. Sydöst om kyrkan uppfördes ett gravkapell 1907. Det ligger på
kyrkogårdens nedre, sydöstra del och ansluter arkitektoniskt till kyrkobyggnaden med
spritputsade f...

Läs mer i eget fönster