Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Haninge kn, SUNDBY 7:55 ORNÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2006-0703h

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ORNÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Haninge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SUNDBY 7:55

Historik

Ornö kyrka uppfördes mellan 1883 och 1886 som en kopia av Gillhofs kyrka i Jämtland, ritad av arkitekten Ludvig Hawerman (1821–1908).

Hawerman ritade en rad kyrkor men även profana byggnader under 1800-talets andra hälft. I Jämtland har han även ritat Hotagens kyrka, 1851–1861. Några andra av Hawermans kyrkor är Alnö mellankyrka i Medelpad, 1861–1862 (brann ned 1888), Rogberga kyrka i Småland, 1867–1868, Ore kyrka i Dalarna, 1872, Hasslövs kyrka i Halland, 1862–1863 m fl. Av Hawermans profana byggnader kan nämnas Stockholms telegrafstation, Skeppsbron 2, 1868–1870, högre lärarinneseminariet i Stockholm, Riddargatan 5, 1870–1872 o...

Läs mer i eget fönster

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Ornö kyrka uppfördes mellan 1883 och 1886 som en kopia av Gillhofs kyrka i Jämtland, ritad av arkitekten Ludvig Hawerman (1821-1908).
Hawerman ritade en rad kyrkor men även profana byggnader under 1800-talets andra hälft. I Jämtland har han även ritat Hotagens kyrka, 1851-1861. Några andra av Hawermans kyrkor är Alnö mellankyrka i Medelpad, 1861-1862 (brann ned 1888), Rogberga kyrka i Småland, 1867-1868, Ore kyrka i Dalarna, 1872, Hasslövs kyrka i Halland, 1862-1863 m fl. Av Hawermans profana byggnader kan nämnas Stockholms telegrafstation, Skeppsbron 2, 1868-1870, ...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - ORNÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 475, år 1900: 504, år 1995: 237

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Församling utbruten ur Österhaninge senast 1607 (stundom betraktad som kapellförsamling).

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en moränhöjd i ett kuperat landskap väster om Kyrkviken. Intill kyrkan finns skola, hembygdsgård och bibliotek. Socknen ligger i Stockholms skärgård.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: 1652 byggdes ett träkapell med sakristia. Ett gravkor i tegel tillbyggdes 1771 för familjen Rosir på Sundby. Under 1700-talet tillkom också ett vapenhus genom att kyrkan förlängdes åt väster. När kapellet brunnit 1881 återstod e...

Läs mer i eget fönster
År 1870 - 1870 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården invigs. Den äldre kyrkogården hade blivit för trång redan vid mitten av 1800-talet.
År 1934 - 1936 Nybyggnad
Kyrkogårdens gravkapell uppförs
År 1944 - 1945 Ändring - Inhägnad, mur
En låg kyrkogårdsmur av röd fältspat ersätter ursprungligt spjälstaket runt kyrkogården. Muren förses med två dubbelgrindar på den västra sidan och en gånggrind på den östra. Grindarna ritas av intendent Einar Lundberg och utförs av en utöbo.

Einar Lundberg (Arkitekt)