Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, SANDSJÖ 2:2 NORRA SANDSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ext2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA SANDSJÖ KYRKA (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SANDSJÖ 2:2

Historik

Text saknas för närvarande

Norra Sandsjö kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung.
Kyrkogårdens tidigaste kända utsträckning framgår av en skifteskarta
från 1820. Den omfattade då ytan närmast kyrkan och söder
om denna. Vid inventeringen 1829 skrevs att på ”kyrkogården
fi nns inga monumenter, som innehålla någon merkwerdighet”.
Fram till 1709 låg prästgården alldeles invid kyrkans västra mur.
1860 utvidgades kyrkogården åt väster. Ringmuren ombyggdes och
utökades, vilket arbete utfördes av stensprängaren Olaus Andersson
från Höreda. 1891 utvidgades kyrkogården åt norr. 1917 skedde
en ny utvidgning som mer än fördubblade kyrkogårdens yta, detta
...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1349 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården anläggs.
År 1860 - 1860 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt väster på Klockargårdens mark. Om- och tillbyggnad av kyrkogårdsmur. Stensprängare Olaus Andersson, Höreda.

Olaus Andersson (Hantverkare)

År 1891 - 1891 Ändring - Begravningsplats
Utvidgning åt norr.
År 1917 - 1917 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt norr och väster.
År 1982 - 1982 Ändring
Ombyggnad av bårhus till personalbyggnad. Uppförande av nytt bårhus. Arkitekt Anders Berglund, Värnamo.

Anders Berglund (Arkitekt)

År 2005 - 2005 Ändring - Inhägnad, mur
Breddning av södra kyrkogårdsentrén och renovering av grindstolpar. Sivert Holmberg, KBR; Lekeryd.

Sivert Holmberg (Okänd)

År 2006 - 2006 Nyanläggning
Asklund anläggs. Sivert Holmberg, KBR, Lekeryd.

Sivert Holmberg (Okänd)