Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Haninge kn, LUDVIGSBERG 8:3 M.FL. MUSKÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0705h

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MUSKÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Haninge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

LUDVIGSBERG 8:3

MUSKÖ KYRKA 1:1

Historik

Muskö kyrka uppfördes och invigdes 1630. Kyrkan fick sin nuvarande form 1876–1877 då den genomgick en omfattande ombyggnad efter ritningar av en byggmästare Andersson. 1952 genomgick kyrkan ytterligare en stor ombyggnad under ledning av slottsarkitekten Ove Leijonhufvud. Kyrkan är uppförd i trä med en tillbyggnad i form av ett putsat gravkor från sent 1700-tal vid södra långsidan.

Muskö kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

Muskö socken omfattar förutom själva Muskön även de mindre öarna Långgarn, Märsgarn, Vitsgarn, Björnholmen och de öar som bildar Älvsnabbens hamn. Denna hamn är känd sedan medeltid, omnä...

Läs mer i eget fönster

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Muskö kyrka uppfördes och invigdes 1630. Kyrkan fick sin nuvarande form 1876-1877 då den genomgick en omfattande ombyggnad efter ritningar av en byggmästare Andersson. 1952 genomgick kyrkan ytterligare en stor ombyggnad under ledning av slottsarkitekten Ove Leijonhufvud. Kyrkan är uppförd i trä med en tillbyggnad i form av ett putsat gravkor från sent 1700-tal vid södra långsidan.
Muskö kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.
Muskö socken omfattar förutom själva Muskön även de mindre öarna Långgarn, Märsgarn, Vitsgarn, Björnholmen och de öar som ...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - MUSKÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 316, år 1900: 452, år 1995: 698

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbruten ur Västerhaninge 1731.

LÄGE OCH OMGIVNING - Muskö kyrka i Stockholms skärgård ligger lågt i landskapet i utkanten av den tidigare bygden men nu i tätorten.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrka i trä med rektangulär form, vars östparti inrymmer ett smalare kor och flankerande utrymmen för sakristia och textilförvaring, samt ett gravkor av tegel i sydost.

I: Ett träkapell uppfördes runt 1630, med vapenhus i väster och sakristia i norr. Kyrkan var rödmålad och hade spåntak. Tunnvälvt t...

Läs mer i eget fönster
År 1630 - 1639 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Enligt reparationsuppgifter var kyrkan rödstruken och timrad med ett tjärat spåntak. I väster fanns vapenhus och förstutrappa och på nordsidan en utbyggd sakristia. Interiört var kyrkan tunnvälvd och målad i brokiga färger.
År 1770 - 1799 Nybyggnad
Det Levinska gravkoret byggs till mot kyrkans södra långsida. Gravkoret finansierades av Adolf Ludvig Levin.