Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, STYRSTAD 9:4 M.FL. STYRSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Styrstads kyrka, 71

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STYRSTADS KYRKOGÅRD (akt.), STYRSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STYRSTAD 9:4

STYRSTAD 9:5

Historik


FÖRSAMLING 1995 - STYRSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 745, 1900: 840, 1995: 6648

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 5 km sydost om Norrköping på en markerad höjd i det fornlämningsrika sprickdalslandskapet med vid utblick över bygden. På kyrkogården finns ett bårhus. Kyrkan är omgiven av en by bestående bl.a. av församlingsgård med daghem, f.d. skola, prästgård, f.d. ålderdomshem samt viss agrar bebyggelse.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia mitt på långhus...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Kyrkan är placerad mitt på kyrkogården som inramas av högväxta lindar och dess mittgång
flankeras av tuktade almar. Kyrkogården avdelas i fem kvarter av grusade gångar. Norr om
kyrkan har en minneslund anlagts. En runsten finns i bogårdsmuren vid den södra ingången,
en annan norr om tornet. Nordväst om kyrkan finns ett gravkapell ritat 1916 av Gustaf
Linden. Arbetet försenades dock p.g.a. andra stora utgifter för kyrka och skola. 1938
donerades av kyrkostämmans kvinnliga ledamot, 5000 kr till uppförandet av ett gravkapell.
Genom denna donation kom arbetet igång.
Kapellet är fyrsidigt och fasaden är vits...

Läs mer i eget fönster