Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, MALMBÄCK 1:82 MALMBÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

malmbäckext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MALMBÄCKS KYRKA (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MALMBÄCK 1:82

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Byggd 1827-28 med utnyttjande av delar av grunden samt sakristian till den gamla kyrkan, som brunnit 1817. Länsbyggmästare P Österlöf från Varberg byggde efter ÖIÄ:s ritning av Per Wilhelm Palmroth 1818. För vissa inredningsarbeten ansvarade arkitekt Carl Robert Palmér, Jönköping. Invigd av biskop Esaias Tegnér 1828. Exteriören oförändrad, interiören främst förändrad genom ombyggnad i korpartiet 1908 och läktarunderbyggnad 1968. Välbevarad, tidstypisk altaranordning.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med kor i öster och torn i väster samt sakristia mitt på nordväggen (på ritningen nä...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården har liksom delar av kyrkan medeltida ursprung. I 1829
års inventering uppges att kyrkogården ”nu är planerad”. Den enda
gravvården var en i sandsten över bonden Abraham Andersson i
Lycke, född 1731. Den första kända utvidgningen av kyrkogården
företogs 1857, troligen åt väster på en avstyckad del av prästgårdens
mark. Sannolikt vid detta tillfälle anlades den befi ntliga stenmuren
med sina entrépartier. Trädkransen torde också kunna föras tillbaka
till denna tid. Eventuellt skedde en utvidgning 1882 eller 1897 på
prästgårdens mark, då avstyckningar ägde rum. Kyrkogården kom
så småningom att helt bestå av enskild...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1829 - 1829 Ändring
Kyrkogården planerad.

Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA (Arkiv)

År 1857 - 1857 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården, troligen mot väster

Malmbäcks församlings arkiv (Arkiv)

År 1921 - 1921 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt norr med kvarter för främst allmänna linjen.

Växjö stifts frågelista om kyrkogårdar 1949 (Arkiv)

År 1952 - 1952 Ändring - Begravningsplats
Omläggning från grus till gräs påbörjad.

Malmbäcks församlings arkiv (Arkiv)

År 1956 - 1956 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning mot norr. Stadsträdgårdsmästare Ivar Andersson, Jönköping.

Ivar Andersson (Trädgårdsarkitekt)

Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA (Arkiv)

Malmbäcks församlings arkiv (Arkiv)

År 1977 - 1977 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning mot norr.

Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA (Arkiv)

Malmbäcks församlings arkiv (Arkiv)

År 1982 - 1982 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund.

Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA (Arkiv)