Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, FORSERUM 8:3 FORSERUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Forserumext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORSERUMS KYRKA (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FORSERUM 8:3

Historik

Text saknas för närvarande

De äldsta uppgifterna om Forserums kyrkogård härrör från 1680-talet, men kyrkogården har med all säkerhet medeltida ursprung. I de äldsta noteringarna berättas om en klockstapel, som vid denna tid restes sydväst om vapenhuset som ersättning för en äldre. Den nya stapeln uppges ha varit 21 meter hög och uppfördes för insamlade medel. Smeden Gudmund i Tryggarp smidde spirans flöjel samt axeln och kedjan till klockupphängningen. . Enligt uppgift (i Sveriges bebyggelse, 1956) skall även de nuvarande kyrkogårdsgrindarna i väster vara tillverkade av Gudmund i Tryggarp, vid samma tid. Inskriptionen på grindarna ger dock årtalet 1837, så de...

Läs mer i eget fönster
År 1680 - 1689 Nybyggnad
Den sista klockstapeln byggdes. Nya smidda kyrkogårdsgrindar.
År 1886 - 1886 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades norr om kyrkan
År 1900 - 1900 Nyanläggning - Begravningsplats
Ny kyrkogård söder om Kyrkvägen.
År 1902 - 1902 Rivning
Kyrkan fick ett klocktorn i väster, klockstapeln revs
År 1947 - 1949 Nybyggnad
Ett bisättningsrum uppfördes i den norra kyrkogårdsmuren
År 1950 - 1950 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av södra kyrkogården, åt öster
År 1964 - 1966 Nybyggnad
Begravningskapell med anläggning ersatte bisättningsrummet norr om kyrkan
År 1970 - 1970 Teknisk installation
Fristående lyktstolpar vid södra och västra entréerna till den äldre kyrkogården.
År 1970 - 1999 Ändring - Begravningsplats
Successiva förändringar under 1900-talets andra hälft: gravar med grusbäddar har blivit väsentligt färre, grusbäddar har ersatts med gräs. . Häckomgärdningar och stenramar kring gravar har tagits bort. Flera grus- och stengångar har lagts igen.
År 1976 - 1976 Ändring
Nya granittrappor till kyrkan, marken framför korporten jämnades
År 1990 - 1999 Ändring
Ett antal grusgångar lades igen på den södra kyrkogården
År 2001 - 2001 Ändring - Inhägnad, staket
Den södra entrén till gamla kyrkogården ändrades