Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, BRINGETOFTA 7:9 M.FL. BRINGETOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bringetoftakkg.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRINGETOFTA KYRKA (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRINGETOFTA 7:9

BRINGETOFTA 7:9

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården har liksom kyrkan medeltida ursprung. Om dess
äldsta historia är inget känt. I 1829 års inventering omnämns att
den omgavs av en ringmur och att det fanns fem gravvårdar av
sten, från främst 1600- och 1700-talet. Vidare omnämns prosten
Anders Ljungs familjegrav från 1820-talet, omgiven av ett ”svartmåladt
staquette”. Av denna fi nns idag inga spår. 1841 utvidgades
kyrkogården åt öster och fi ck en ny stenmur. Denna omlades dock
redan 1856 enligt sockenstämmoprotokoll. Kring förra sekelskiftet
ordnades kyrkogården med grusgångsinramade gravkvarter uppdelade
i allmänna och enskilda gravar. De enskilda placerades l...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1841 - 1841 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt öster. Ny kyrkogårdsmur.

Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA (Arkiv)

År 1856 - 1856 Ändring - Inhägnad, mur
Omläggning av kyrkogårdsmur.

Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA (Arkiv)

År 1953 - 1953 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt öster. Arkitekt Johannes Dahl, Tranås.

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitekt)

Länsstyrelsen i Jönköpings arkiv, med kopior ur ATA (Arkiv)