Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, BARKERYD 2:7 BARKERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Barkerydext3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BARKERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BARKERYD 2:7

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - I lantlig omgivning norr om Nässjö ligger den rosafärgade kyrkan, byggd 1844-46 av byggmästare Jonas Jonsson från Stockholm, född på orten. Beslut om bygget togs redan 1827 och en ritning av Axel Nyström, ÖIÄ, approberades 1831. Efter 13 år utan byggstart begärde församlingen att få bygga efter en ny ritning av Jonas Jonsson 1844. Albert Törnquist på ÖIÄ bearbetade denna, framför allt genom att byta lanterninen mot en gotisk tornspira. Församlingen lät dock Jonsson följa sin egen ritning, med smärre avvikelser. Kyrkan är färgmässigt förändrad men i övrigt väl bevarad, med bl a altarkors på ur...

Läs mer i eget fönster

Den gamla kyrkan var en medeltida stenkyrka, tillbyggd med korsarm
och torn av trä på 1700-talet. 1837 tog biskop Esaias Tegnér
initiativ till beslut om nybyggnad emedan kyrkan var såväl otillräcklig
för folkmängden som förfallen. Uppförandet skedde 1845-
46. Byggmästare var Jonas Jonsson från Stockholm, bördig från
socknen. Hans ritning modifi erades av arkitekt Albert Törnqvist
vid Överintendentsämbetet. Det blev ändock ursprungsritningen
som följdes. Den nya predikstolen tillverkades av ”Spegel-Fabriquer”
Kleverström i Norrköping. Det enda som överfl yttades från gamla
kyrkan var orgelverket, vilket skall ha byggts 1755 ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården har medeltida ursprung. Den nuvarande kyrkan har
flera föregångare på platsen. En träkyrka uppfördes under andra
halvan av 11000-talet, men ska enligt uppgift vara den andra kyrkan
på platsen. Ingen närmare information om detta har dock framkommit. Omkring
1355 byggdes en stenkyrka, som byggdes om
och till under 1700-talet. 1738 uppfördes en träkyrka som byggdes
samman med stenkyrkan, och 1763 tillkom ett torn i väster. Det
har inte framkommit några uppgifter om kyrkogårdens utseende
under denna period. År 1949 lämnade dåvarande kyrkoherden
(ganska knapphändiga) uppgifter om kyrkogårdens utseende och
hänvisar ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården har medeltida ursprung.
År 1847 - 1847 Utvidgning - Begravningsplats
Smidesgrindarna är daterade till detta år. Sannolikt fick den äldre delen av kyrkogården sin utsträckning och sitt utseende vid denna tid.
År 1940 - 1940 Ändring - Begravningsplats
De södra kvarteren omdanades och fick en modern utformning.
År 1958 - 1959 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt norr efter ritning av Ivar Andersson, Jönköping.

Ivar Andersson (Arkitekt)