Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, ALMESÅKRA 1:2 ALMESÅKRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Almesåkraext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALMESÅKRA KYRKA (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALMESÅKRA 1:2

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården har sannolikt medeltida ursprung. Innan nuvarande
kyrka uppfördes stod en gammal träkyrka från 1694 i kyrkogårdens
nordvästra hörn. Kyrkogården blev således kraftigt utvidgad
åt öster med sin dubbla storlek i samband med kyrkobygget 1867.
Vid detta tillfälle planterades en trädkrans av lönn. Kyrkogården planerades med enskilda gravar på västra hälften och allmänna på
östra. De ursprungliga planerna på tysk-romantiska parkpartier i
öst-västaxeln med kyrkan tycks ej ha realiserats. Gravarna inom
såväl enskilda som allmänna kvarteren belades som regel med grus,
inhägnat av häck eller stenram. Under 1900-talets senar...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1867 - 1869 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt öster i samband med bygge av ny kyrka.

Växjö stifts frågelista om kyrkogårdar 1949 (Arkiv)

År 2007 - 2007 Ändring
Nya huvar på södra kyrkogårdsporten.