Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ekerö kn, FÄRENTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 FÄRENTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

LX2004-1402

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÄRENTUNA KYRKA (akt.)
Stockholm
Ekerö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FÄRENTUNA PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Färentuna kyrka uppfördes under 1100-talets tredje fjärdedel, omkring 1175. Kyrkan bestod då av långhus och kor med absid. Ovanpå koret i öster, fanns ett fyrkantigt torn, med rymliga övervåningar. Möjligen har de kunnat användas som tillflyktsplats i orostider. Kyrkor med östtorn har omhuldats av kungamakten, och Färentuna kyrka kan ha uppförts på kungligt initiativ. Möjligen var det under 1300-talet, eller något tidigare som sakristian uppfördes i norr. Ursprungligen var koret och långhuset täckta av plant innertak, och absiden var försedd med hjälmvalv. Långhus oc...

Läs mer i eget fönster

Färentuna kyrka uppfördes under 1100-talets tredje fjärdedel, omkring 1175. Kyrkan bestod då av långhus och kor med absid. Ovanpå koret i öster fanns ett fyrkantigt torn med rymliga övervåningar. Möjligen har de kunnat användas som tillflyktsplats i orostider. Kyrkor med östtorn har omhuldats av kungamakten, och Färentuna kyrka kan ha uppförts på kungligt initiativ. Möjligen var det under 1300-talet, eller något tidigare som sakristian uppfördes i norr. Ursprungligen var koret och långhuset täckta av plant innertak, och absiden var försedd med hjälmvalv. Långhus och kor valvslogs dock under 1440-talet. Vid 1400-talets mitt förlängde...

Läs mer i eget fönster
År 1175 - 1175 Nybyggnad
Färentuna kyrka uppförs som absidkyrka med torn över koret.
År 1640 - 1640 Nybyggnad
Norra stigluckan byggs
År 1700 - 1729 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården får sin nuvarande utsträckning. Samtidigt uppförs första hälft bogårdsmuren istället för den äldre inhägnad som fanns tidigare.
År 1722 - 1722 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Lövträd planteras på kyrkogården.
År 1735 - 1735 Rivning
Klockstapeln rivs i samband med att tornet repareras och klockorna flyttas till tornet. Tornet repareras under ledning av mäster Theilig från Stockholm. I samband med reparationen byggs en yttre trätrappa till tornet (ursprungligen till vinden) i hörnet mellan sakristians västra och långhusets norra vägg.
År 1738 - 1738 Nybyggnad
Den södra stigluckan byggs.
År 1740 - 1740 Nybyggnad
Bårhus samt materialbod uppförs.
År 1968 - 1968 Nybyggnad
Bårhus uppförs söder om kyrkogårdsmuren och den sydvästra boden.
År 1969 - 1969 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården.
År 1979 - 1980 Nybyggnad
Församlingshus uppförs efter förslag av arkitekt Ralph Erskines Arkitektkontor AB.
År 1989 - 1989 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Öppning i kyrkogårdsmuren med ny grind och grindstolpar
År 2004 - 2005 Ändring - Inhägnad, mur
Öppning i kyrkogårdsmuren med ny grind och grindstolpar.