Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, BACKA 3:1 SKÄRKINDS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Skärkinds gamla kyrka, 108

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄRKINDS KYRKOGÅRD (akt.), SKÄRKINDS GAMLA KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BACKA 3:1

Historik


FÖRSAMLING 1995 - SKÄRKIND

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1398, 1900: 1548, 1995: 700

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Gamla kyrkan, varav endast koret återstår, ligger 400 m nordnordväst om den nuvarande kyrkobyggnaden från 1800-talet. Gamla kyrkan omges av den i bruk varande kyrkogården och utnyttjas som gravkapell.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - I: Den till största delen rivna medeltida stenkyrkans plan är känd utifrån äldre uppmätningar. Den bestod av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, korsarmar i norr och söder, en sakristia på korpa...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Den gamla kyrkogården har använts som begravningsplats sedan länge, trots att en ny kyrka
byggdes. Marken runt den nya kyrkan var nämligen helt olämplig för jordfästning. 1985
återinvigdes gravkapellet och samtidigt utökades kyrkogården. Gravkapellet hade under lång
tid använts som kapell, men det genomgick en omfattande renovering. 1983 beslutade
kyrkonämnden att satsa 400000 kr på in och utvändig renovering av kapellet.

Intill kapellet finns en runsten som påträffades 1876 i golvet i den gamla kyrkans kor.
Inskriften kan sannolikt dateras till 400-talet och är den äldsta runinskriften i Östergötland...

Läs mer i eget fönster