Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Danderyd kn, DANDERYD 2:18 DANDERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1152

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DANDERYDS KYRKA (akt.)
Stockholm
Danderyd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Danderyds kyrka uppfördes omkring år 1400 som en liten enskeppig gråstenskyrka med sakristia. Vid 1500-talets mitt försågs kyrkan med kalkmålningar av vilka fragment återstår i kyrkans äldsta nord-östra delar. Den lilla gråstenskyrkan byggdes ut under 1600-talets första hälft och fick då sin nuvarande form och kyrkorum med kraftfulla valv.

Kyrkan är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

Danderyds församling låg under medeltiden i Danderyds, eller som det då hette, Danarös skeppslag. Danarö betyder möjligen "gravröset över danskarna", men vilket av Dan...

Läs mer i eget fönster