Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, RÖNÖ 2:1 RÖNÖ KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Rönö kyrka, 2004-11-10, 51

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÖNÖ KYRKOGÅRD (akt.), RÖNÖ KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÖNÖ 2:1

Historik


FÖRSAMLING 1995 - RÖNÖ

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 650, 1900: 620, 1995: 213

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Församling utbruten ur Östra Ny senast omkring 1600, stundom betraktad som kapellförsamling, förklarad annexförsamling 1921.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger högt i en trång sprickdal i skärgårdsbygden 25 km öster om Söderköping. På kyrkogården finns en klockstapel samt bårhus i form av en jordkällare. Invid kyrkan ligger en f. d. skola, nu bygdegård samt f. d. ålderdomshem. Norr om kyrkan ligger Rönö kungsgård, i dag ruin.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Ett mindre träkapell, SANKT ANTONII CAPELL, omtalas på Rönö. Kap...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek.
Kyrkogården har utvidgats västerut, troligen den västligaste delen väster om klockstapeln.
Den äldsta dateringen på en gravvård i det här partiet är 1888. Relativt många gravvårdar är
från 1920- och 1930-talet och områdets nordvästra del har karaktären av linjegravsområde. Ett
äldre fotografi från 1935 visar att den västra delen av kyrkogården är grusbelagd, kyrkogården
i söder är gräsbevuxen och håller på att tas i anspråk för grusgravar.

Sydväst om kyrkan finns en klockstapel, s...

Läs mer i eget fönster