Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eksjö kn, EKEBERG 1:7 HULTS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_6750.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HULTS KYRKA (akt.), HULTS KYRKOGÅRD (akt.)
Jönköping
Eksjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

EKEBERG 1:7

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den medeltida kyrkan, riven 1842, som låg ca 3 km söder om den nuvarande, bedömdes redan på 1790-talet som för trång, och beslut fattades då om sammanbygge av ny kyrka gemensamt med Edshults församling. Beslutet mötte motstånd från församlingarna och nybygget förhalades, tills de 1832 fick tillstånd att bygga varsin kyrka. Kyrkan i Hult uppfördes 1839-41 efter ritning 1835, troligen av Axel Nyström, ÖIÄ, men med flera drag hämtade även från tidigare förslag till gemensam kyrka. Exteriören, med det vackert utformade nyklassicistiska tornet, är väl bibehållen. I interiören har tillkommit äldre ...

Läs mer i eget fönster

Hults kyrkogårds historik är kort. Kyrkan med kyrkogård anlades 1839-42 och ersatte då den medeltida kyrkan ca tre kilometer söder om den nuvarande. Vad som skett under de första åren med kyrkogården vet vi inte mycket om. I början har man troligen inte haft någon större kvartersindelning och senare har man följt en liknande indelning som finns på kyrkogården idag. När denna är ifrån är dock okänt.

En beskrivning av kyrkogården från 1930 berättar att det fortfarande finns stora ytor som inte har tagits i anspråk, främst de södra kvarteren. Kyrkogårdens familjegravar – som anses vara för få – ligger alla samlade utmed kyrkogårdsmura...

Läs mer i eget fönster

Hults kyrkogårds historik är kort. Kyrkan med kyrkogård anlades 1839-42 och ersatte då den
medeltida kyrkan ca tre kilometer söder om den nuvarande. Vad som skett under de första åren
med kyrkogården vet vi inte mycket om. I början har man troligen inte haft någon större
kvartersindelning och senare har man följt en liknande indelning som finns på kyrkogården
idag. När denna är ifrån är dock okänt.
En beskrivning av kyrkogården från 1930 berättar att det fortfarande finns stora ytor som inte
har tagits i anspråk, främst de södra kvarteren. Kyrkogårdens familjegravar – som anses vara för
få – ligger alla samlade utmed kyrkogår...

Läs mer i eget fönster
År 1842 - 1842 Nyanläggning - Begravningsplats

Hults kyrka (Publikation)

År 1842 - 1842 Nyanläggning
Hults nya kyrka stod färdig, uppförd tre kilometer norr om den gamla. Kyrkogården nyanläggs.
År 1948 - 1948 Nybyggnad
Ansökan om att uppföra ett bårhus i kyrkogårdens nordvästra hörn. Efter ritningar av länsarkitekt Malte Erichs.

Malte Erichs (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Teknisk installation
Ny stolpbelysning på kyrkogården.