Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ludvika kn, SÄFSEN 5:1 SÄFSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1195-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄFSNÄS KYRKA (akt.)
Dalarna
Ludvika

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SÄFSEN 5:1

Historik

Församling utbruten ur Nås 1748. Kyrkan ligger högt belägen i Säfsbyn. Utmed vägen till Nås ligger stenkistor, varuti liken placerades, tills väglaget medgav färd till Nås kyrka. Kyrkogården tillkom senare.

I: Tillstånd att uppföra det första kapellet i Säfsnäs erhölls 1696, men det stod inte färdigt förrän 1723. Det var enligt uppgift en "primitiv åttkantig byggnad" och gudstjänster hölls endast sporadiskt.

II: Den nuvarande kyrkan, kallad GUSTAVI KYRKA, är uppförd i timmer 1758-62. Den har korsformad centralplan med rakslutet korparti, utbyggd sakristia i öster samt vapenhus i väster.

Exteriörens vitmålade, stående träpanel t...

Läs mer i eget fönster

Säfsnäs bygd karakteriseras av ett kuperat landskap med vidsträckta skogar, myrar, sjöar och berg. Länge förblev området som gränsar till Värmland en isolerad och väglös skogsbygd och det dröjde till 1600-talet innan en fast befolkning, av svedjefinnar, etablerade sig på enstaka platser. Området utgör del av Bergslagen och den rikliga förekomsten av skog, vatten och mineraler skapade så småningom förutsättningar för etableringen av bergs- och järnnäringar. Under 1700-talet grundades flera bruk; Gravendal (1721), Strömsdal (1727), Fredriksberg (1729), Ulriksberg (1735) samt Tyfors bruk (1790). Brukens expansion bidrog till finnbygden...

Läs mer i eget fönster
År 1723 - 1723 Nybyggnad
Invigning av ett första kapell på platsen, enkel oktogonal byggnad
År 1736 - 1736 Nyanläggning - Begravningsplats
En kyrkogård anläggs invid kapellet
År 1758 - 1762 Nybyggnad
Uppförandet av den nya kyrkan påbörjas 1762; Invigning av nya kyrkan
År 1764 - 1764 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården mot väster
År 1787 - 1787 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården mot öster
År 1806 - 1806 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården mot öster
År 1840 - 1840 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården, hela norra sidan
År 1930 - 1930 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården mot öster. Personal- och ekonomibyggnad uppförs. Upprustning av bårhuset.
År 1947 - 1948 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården. Upprustning av sockenstugan.
År 1955 - 1955 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården