Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, LOTSEN 10 LINDÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LINDÖ KAPELL (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

LOTSEN 10

Historik

Lindö kapell av reveterat trä uppfördes 1935-36 efter ritningar av arkitekten Kurt von Schmalensee. Det består av rektangulärt långhus med korparti i öster och en grund altarnisch i östväggen. Norr och söder om kapellet ansluter församlingshemmets byggnader (de i söder tillkomna på 1960- eller 70-talet). En sal norr om korpartiet avskiljs från kyrkorummet genom en vikvägg. Ingång till kyrkorummet i nordväggens västra del. Nordväst om anläggningen står en enkel klockstapel.

Kapelldelen höjer sig över församlingshemmet och täcks av flackt sadeltak med ett högt kors över väst-gaveln. Ytterväggarna är vitputsade, fönstren höga och rekt...

Läs mer i eget fönster