Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, SANDSERYDS KYRKA 1:1 SANDSERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

sandserydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANDSERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SANDSERYDS KYRKA 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

Sandseryds kyrka har sannolikt medeltida ursprung och kyrkogården
har samma ålder. Några uppgifter eller avbildningar från
äldre tid över kyrkogården saknas vilket innebär att kyrkogårdens
äldsta utformning är osäker. Förmodligen liknade den en äng
med självsådda växter och träd, sannolikt indelad i tomter, ett för
varje sockenhemman. En sådan uppläggning användes på de fl esta
kyrkogårdar före 1800-talet. De enskilda gravplatserna var vidare
oregelbundet placerade med omarkerade gränser. Oregelbundna,
förvildade och ständigt under förnyelse var de ängslika kyrkogårdarna
fram tills de mer stadslika parkidealen började prägl...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning - Begravningsplats
Sandseryds kyrka har sannolikt medeltida ursprung och kyrkogården har samma ålder.
År 1834 - 1834 Ändring - Inhägnad, staket
Grindarna till huvudingången smiddes av hammarsmedmästare Bengt Ohsbeck.

Bengt Ohsbeck (Hantverkare - Smed)

År 1890 - 1890 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades med 820 m² åt öster och söder.
År 1908 - 1910 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades 3550 m² öster och norr om gamla området.
År 1910 - 1920 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Buskalm planterades runt hela kyrkogården. De äldre träden inne på kyrkogården togs bort och lindar planterades i rader på lika avstånd.
År 1926 - 1930 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt norr och öster efter ritningar av länsarkitekten Th Bergentz och stadsträdgårdsmästare Nils Andersson, Växjö.

nils andersson (Trädgårdsarkitekt)

År 1960 - Okänt Ändring
Grusgravarna och omgivande stenramar och häckomgärdningar började tas bort.
År 1994 - 1994 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund inrättades på kyrkogårdens östra del.