Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, BÅLSÖN 1:1 BÅLSÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

4004-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÅLSÖ KAPELL (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

BÅLSÖN 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

Omgiven av tallar, höga enbuskar samt stenig mark med ljung och bärris ligger Bålsö kapell. Miljön kring kapellet har förändrats kraftigt de senaste 50 åren, då skogen vuxit upp sedan dess och kommit allt närmare byggnaden, vilket medfört att kapellet inte längre syns från havet, utan idag omges helt av skog.

Bålsö kapell är till formen mycket ålderdomligt med sina låga långsidesväggar och byggnadens låga placering i terrängen. Kapellbyggnaden vilar på hörnstenar, med natursten lagda däremellan. Byggnaden har en timrad stomme som ursprungligen stod utan panelbeklädnad. Många fiskare ristade då in sina bomärken och initialer i b...

Läs mer i eget fönster
År 1602 - 1602 Ändring
Kung Carl IX förlänar Bålsön samt Agön, Drakön och Kråkön till Hudiksvalls stad.
År 1603 - 1603 Nyanläggning
Det nuvarande kapellet anläggs strax ovanför tidens fiskehamn. Kapellbyggnaden utgörs av en rektangulär timmerbyggnad med sadeltak.
År 1840 - 1849 Flyttning
Prästkammaren flyttas till den nya fiskehamnen på öns södra sida. Kapellets klocka flyttas även till en ny stapel vid prästkammarens vägg. Kapellet får dock stå kvar på sin ursprungliga plats.
År 1936 - 1936 Ändring
Vägen till kapellet från nya hamnen förbättras.
År 1969 - 1969 Rekonstruktion
En ny klockstapel uppförs vid kapellet som en kopia av den gamla klockstapeln. En äldre skeppsklocka till klockstapeln skänks av kopparslagare Nygren i Hudiksvall.
År 1991 - 1991 Ändring
Renovering av klockstapeln vid prästkammaren. Allt trävirke byts ut och en ny stapel byggs som en kopia av den gamla. Den gamla träkonstruktionen i ek, som klockan sitter fäst i, behålls dock. Den gamla flaggstångens stålfäste återanvänds vid renoveringen av klockstapeln. Nytt fundament till klockstapeln gjuts i betong.
År 1994 - 1994 Ändring - Begravningsplats
Den skog som vuxit upp innanför kyrkogårdsmuren på den gamla begravningsplatsen avverkas under våren. På pingstdagen samma år tas kyrkogården åter i bruk genom att askan efter en avliden bålsöbo sprids ut där. En permanent ljuslykta sätts upp på kyrkogården under hösten.
År 2011 - 2012 Kulturhistorisk inventering
Ytterligare information finns i rapporten Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland, sammanställning och redovisning av Fiskarkapellprojektet, etapp 1. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:09 Se vidare under dokument