Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, KULLERSTAD 1:11 KULLERSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Kullerstads kyrka, 78

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KULLERSTADS KYRKOGÅRD (akt.), KULLERSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KULLERSTAD 1:11

Historik

FÖRSAMLING 1995 - KULLERSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 607, 1900: 1555, 1995: 4360

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen något hundratal meter söder om socknens huvudväg. Kyrkogården har utvidgats söderut, nedanför en slänt. Den tidigare fattiga socknen utvecklades kraftigt med grundandet av Skärblacka järnbruk, sedermera pappersbruk. Invid kyrkan finns en bevarad öppen klockstapel från 1600-talet, som ska vara byggd av Knut i Åby.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den romanska gråstenkyrkan, som till planformen är bevarad helt intakt, ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
På en storskifteskarta över Kullerstad från 1772 finns den rektangulära kyrkogården utritad
med en tydlig avgränsning runt kyrkan. Kyrkogården har senare utvidgats åt söder. Den äldre
delen av kyrkogården omgärdas av en stenmur som är omlagd och till vissa delar fogad med
cement. En stödmur skiljer den äldre delen från den nya delen. I den utvidgade
kyrkogårdsdelen är murarna lägre och består av råhuggna, röda granitkvadrar.
En tidningsartikel i NT från 2004 berättar att för 100 år sedan, 1904, hade den nya
kyrkogården just tagits i anspråk, men ännu hade ingen dock köpt gravplats. Denna nya del
ligger ...

Läs mer i eget fönster