Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, KIMSTAD 25:1 KIMSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Kimstads kyrka, 61

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KIMSTADS KYRKA (akt.), KIMSTADS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KIMSTAD 25:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - KIMSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1073, 1900: 1644, 1995: 2559

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger en mil sydväst om Norrköping i sprickdalslandskapet, som här är rikt på fornlämningar. Miljön kring 1700-talskyrkan är kraftigt förändrad genom tillkomsten av järnvägen och Kimstads samhälle vid Motala ström. Kyrkan omges numera av villor och lägenheter samt en f.d. skola och en bit söder ut f.d. ålderdomshem. Prästgården ligger i Kimsta by. Bygdens centrum återfinns i dag i samhället. I den nuvarande kyrkväggen finns inmurad ett fragment av en tidig g...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Kyrkogården har under flera olika omgångar utvidgats. Hur kyrkogården såg ut i äldre tider är
okänt. 1821 ritades en uppmätningskarta som visar att kyrkogårdens yta verkar ha motsvarat
den äldre delen av kyrkogården idag. En större utvidgning av kyrkogården skedde på 1930-
talet. 1932 invigdes den nya delen av kyrkogården som ligger öster om den äldre
kyrkogården. Kontraktsprosten C. R. Sundell i Östra Eneby förrättade invigningen. Genom
utvidgningen ökade kyrkogården till ungefär dubbel storlek. Kostnaden för projektet uppgick
till 24 000 kr. Marken söder om den utvidgade, nya delen, undersöktes för eve...

Läs mer i eget fönster