Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, ÖGGESTORPS KLOCKARBOL 1:1 ÖGGESTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

öggestorpkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖGGESTORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖGGESTORPS KLOCKARBOL 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

Öggestorps kyrkogård har sannolikt medeltida ursprung eftersom en
kyrka uppfördes på platsen under 1100-talet. Några uppgifter eller
avbildningar från äldre tid över kyrkogården saknas vilket innebär
att kyrkogårdens äldsta utformning är osäker. En notering om att
klockare Widholm 1820 förbjöds att låta sin ko beta på kyrkogården
visar på att även Öggestorp under 1800-talets början var mer ängslik
och förvildad liksom de fl esta kyrkogårdarna i landet. Under
1800-talets mitt och slut slog de mer parklika idealen igenom, ofta
med en viss försening på landsbygden. Var den klockstapel stod
som övergavs i samband med att kyrkkl...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
En kyrka byggdes på platsen och kyrkogården anlades.
År 1355 - 2003 Ändring
För specifika händelser, se pdf.