Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, KUMLABYKYRKOGÅRDEN 1:1 KUMLABY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kumlabykkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUMLABY KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KUMLABYKYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården är anlagd under tidig medeltid. Rester av åtminstone
två förromanska gravmonument, s.k. Eskilstunakistor, indikerar
att en stavkyrka med tillhörande kyrkogård kan ha funnits redan
på 1000-talet. Fynden talar även starkt för en stormannanärvaro.
Även om Ströja kyrka under tidig medeltid måste ha omgetts av
en kyrkogård så kom Kumlaby kyrkogård senare att i princip vara
öns enda begravningsplats fram till 1754. Därefter togs tydligen
Brahekyrkans kyrkogård åter i bruk. Trots att Kumlaby kyrka från
1811 brukades som sockenmagasin användes kyrkogården frekvent
fram till 1839, därefter skedde inga nya gravsättningar ...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1199 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs. Fynd av Eskilstunakistor.
År 1636 - 1636 Tagen ur bruk
Kyrkan omdanas till trivialskola av Per Brahe d.y. Kyrkogården fortsätter att brukas.
År 1839 - 1839 Tagen ur bruk
Sista gravsättningen på kyrkogården fram till 1885. Period som ödekyrkogård.
År 1910 - 1910 Ändring
Rengöring av gravvårdar och imålning av inskriptioner.
År 1922 - 1922 Återinvigning
Kyrkan restaureras och tas åter i bruk som sommarkyrka.
År 1928 - 1928 Ändring - Gallring av träd
Trädgallring kring kyrkogården.
År 1936 - 1936 Ändring - Inhägnad, mur
Torvläggning på kyrkogårdsmur.
År 1937 - 1937 Ändring - Begravningsplats
Konservering av 6 äldre vårdar. Preparator C G Hesselblad, Stockholm.
År 1938 - 1938 Ändring - Begravningsplats
Planering av kyrkogårdens yta varvid ojämnheter avlägsnas.
År 1954 - 1954 Ändring - Begravningsplats
Konservering av tolv äldre vårdar. R S Wibeck, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

R S Wibeck (Konservator)

År 1987 - 1987 Ändring
Schaktning för dränering kring kyrka.
År 2001 - 2001 Ändring
Borttagning av syllstenar till vapenhus utan tillstånd.