Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, JÄRSTORP 3:1 JÄRSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

järstorpext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRSTORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRSTORP 3:1

Historik

Text saknas för närvarande

Järstorps gamla kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung.
Om dess äldsta historia är föga känt. Dagens utsträckning är dock
densamma som på en karta från 1793. I en inventering 1829 omnämns
klockstapel, bårhus och materialbod liksom ”sex märkesstenar
till grafplatser, till en del i jorden nedsjunkne och med nästan
oläslige Inscriptioner”. Av dessa återstår idag bara en. Klockstapeln
stod på impedimentet norr om kyrkan. Troligen under 1800-talets
senare hälft tillkom nuvarande kyrkogårdsmur och grindpartier.
Omkring 1900 planterades en trädkrans och en allé från landsvägen.
I början av 1900-talet var kyrkogården fullbe...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1349 Nyanläggning
Anläggande av gamla kyrkogården.
År 1910 - 1940 Nyanläggning
Ny kyrkogård.
År 1914 - 1914 Nybyggnad
Gravkapell på nya kyrkogården.
År 1978 - 1978 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund på gamla kyrkogården.
År 1989 - 1989 Teknisk installation
Belysning på gamla kyrkogården.
År 2004 - 2004 Teknisk installation
Belysning på nya kyrkogården.