Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, HÄRADSHAMMAR 7:1 HÄRADSHAMMARS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910814/039

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRADSHAMMARS KYRKOGÅRD (akt.), HÄRADSHAMMARS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄRADSHAMMAR 7:1

Historik


FÖRSAMLING 1995 - HÄRADSHAMMAR

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1070, 1900: 1412, 1995: 717

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Jonsberg utbruten under 1500-talet.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 25 km öster om Norrköping högt i ett välkultiverat, fornlämningsrikt sprickdalslandskap invid ett mindre samhälle bestående av villor, mindre industrier och jordbruksfastigheter. Vid kyrkan ligger en f.d. skola, nu församlingshem. Prästgården är belägen 500 N om kyrkan.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett något smalare, rakslutet kor, sakristia i ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. Kyrkogården
omgärdas av en granitmur med ingångar i väster och söder, med grindar i en enkel
smideskonstruktion. En storskifteskarta från 1775 visar att kyrkogården omgärdas av en
bogårdsmur, rektangulär till sin form utan räta vinklar. Kyrkogården har idag en regelbunden
form och har utvidgats åt öster och norr.
Äldre flygfotografier från 1935 visar kyrkogårdens utbredning. Träd kantar kyrkogården i
söder, öster och väster. Fotografiet nedan från 1958 visar trädkransen som nu även finns i
norr. Innanför den yttre trädkransen finns y...

Läs mer i eget fönster