Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, DAGSBERG 3:4 DAGSBERGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910814/013

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DAGSBERGS KYRKA (akt.), DAGSBERGS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DAGSBERG 3:4

Historik

FÖRSAMLING 1995 - DAGSBERG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 823, 1900: 732, 1995: 1238

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Krokek utbruten under 1500-talet.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen i det fornlämningsrika sprickdalslandskapet vid ett vägkors 10 km öster om Norrköping. Från kyrkan har man vid utblick över ett småkuperat landskap ofta med berg i dagen. Kyrkan är väl synlig i landskapet. Fragment av tidig gravvård av s.k. Eskilstunatyp har påträffats vid kyrkan. På kyrkogården finns ett bårhus. Runt kyrkan finns en byliknande bebyggelse innehållande jordbruksfastigheter samt pastorsexpedition och församlingshem jämte f.d....

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. En
geometrisk karta från 1636 visar en rektangulär kyrkogård orienterad i öst-västlig
riktning och en kyrka med västtorn. På en storskifteskarta från 1760 är en klockstapel
utritad strax nordväst om kyrkans torn. Samma karta visar ingångar i söder och norr,
troligen stigluckor, på samma ställe som de nuvarande syd- och nordingångarna. En
byggnad är också utsatt omedelbart utanför den norra bogårdsmuren. Denna byggnad
används idag som gravkapell, men är sannolikt medeltida och kanske från början
använd som tiondebod. I denna bod förvarades kyrkans tionde, d...

Läs mer i eget fönster