Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, RYDS KLOCKARGÅRD 2:1 ÖSTRA RYDS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Ryds kyrka, 80

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA RYDS KYRKOGÅRD (akt.), ÖSTRA RYDS KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RYDS KLOCKARGÅRD 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÖSTRA RYD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1334, 1900: 1815, 1995: 1115

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 12 km sydväst om Söderköping på östra delen av en markerad bergshöjd med utsikt över ett trångt, fornlämningsrikt sprickdalslandskap med åkermark alldeles in mot kyrkogården, som är stor och välskött. Den ligger ensam tillsammans med ett gravkapell, kyrkstallar och en f d skola men bara 200 meter öster om Östra Ryds samhälle med affärer, skola och bibliotek. Socknen är rik på fornlämningar.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLIN...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida.

Kyrkogården har vuxit fram kring den medeltida kyrkoplatsen, på häradsekonomiska kartan
1868-77 syns en tydlig markering för den rektangulära kyrkogården, kyrkogården markeras
även med en trädkrans. Utbredningen på kyrkogården från häradsekonomiska kartan tolkas
vara att hela kvarter S och halva kvarter N, kvarter N slutade där dagens grusgång löper i
västöstlig riktning. Äldre flygfotografier från 1935 och...

Läs mer i eget fönster