Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, GÅRDEBY KYRKA 1:1 GÅRDEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF1976/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅRDEBY KYRKOGÅRD (akt.), GÅRDEBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GÅRDEBY KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GÅRDEBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 480, 1900: 574, 1995: 334

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ca 20 km söder om Norrköping i sprickdalslandskapet på en höjd med vid utblick över en jordbruksbygd, rik på fornlämningar, också helt nära kyrkan. Själva miljön runt kyrkan består av en fungerande friskola, klockbod, som är placerad utanför kyrkogården, ytterligare en bod jämte prästgård samt några villor nära ett vägskäl. I dag ett levande sockencentrum tack vare skolan. Riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den av grås...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida.

På storskifteskartan från 1776 redovisas kyrkan med en klockstapel söder om kyrkan, mitt på
kyrkogården. Kyrkogårdens utbredning är tydligt markerad, med en liknande sträckning som
idag, i nordsydlig riktning, skillnader finns dock i omgärdningens sträckning norr och
nordväst om kyrkan. Det nordöstra hörnet har tillkommit och kyrkogårdens västra mur är idag
utdragen vid ingången. På storskifteskartan redovi...

Läs mer i eget fönster