Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, VÄVERSUNDA 27:1 VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910815/004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄVERSUNDA KYRKA (akt.), VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄVERSUNDA 27:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VÄVERSUNDA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 266, 1900: 384, 1995: 159

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger lågt i terrängen, alldeles invid sjön Tåkerns västra strand 11 km norr om Mjölby. På kyrkplatsen har påträffats fragment av tidiga gravvårdar av s.k. Eskilstunatyp, vilket tyder på att en kyrka funnits här under 1000-talet. Av Väversunda stora by återstår bara två äldre fastigheter på den gamla bytomten, varav den ena är prästgården, Jöns Jacob Berzelius födelsegård. På litet avstånd ligger den moderna församlingsgården. Miljön kring Väversunda ingår som en de...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. I den
inventering som utfördes av bogårdsmurar (kyrkogårdsmurar) i Linköpings Stift 2002-
2003 bedöms det som troligt att de äldre mursträckorna som innehåller mycket
naturkluven granit och inslag av kalksten är från 1700-talet.

År 1936 var det aktuellt att utvidga kyrkogården mot väster. Arkitekt Johannes Dahl
upprättade förslag med ri...

Läs mer i eget fönster