Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, STRÅ 4:1 STRÅ KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Strå kyrka, 10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÅ KYRKOGÅRD (akt.), STRÅ KYRKA (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STRÅ 4:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - STRÅ

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 616, 1900: 633, 1995: 98

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Broby införlivad omkring 1700.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ca 4 km söder om Vadstena väl synlig på en höjd ute på slätten. Få byggnader omger kyrkan, endast f.d prästgården samt ett f.d. ålderdomshem. Vid Broby finns en övergiven kyrkplats efter det att Broby socken införlivades i Strå ca 1700.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr samt torn i väster, något förskjutet mot sö...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Storskifteskartan från 1786 visar att kyrkogården har den kvadratiska form som den har
idag.

I Östgöta Bladet, augusti 1929, vittnas det om omfattande restaureringsarbeten som var
aktuella på kyrkogården i Strå. Gravvårdar från 1600- och 1700-talen befriades
inskription och ornament från mossa. Även yngre gravvårdar snyggades upp.
På fotografier från 1948 har kyrkogården den öppna karaktär som den har idag...

Läs mer i eget fönster