Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, ORLUNDA 17:1 ORLUNDA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ORLUNDA KYRKA (akt.), ORLUNDA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ORLUNDA 17:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ORLUNDA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 384, 1900: 536, 1995: 154

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en svag förhöjning i terrängen ca 6 km sydost om Vadstena i ren slättbygd med vid utsikt. Förr låg den agrara bebyggelsen runt kyrkan men laga skiftet har effektivt sprängt kyrkbyn. I anslutning till det gamla bebyggelseläget finns en f.d skola, nu daghem.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den rivna medeltidskyrkan uppfördes under äldre medeltid och bestod av rektangulärt långhus och smalare absidkor. Ett torn i väster hörde antingen till den ursprungliga anläggning...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Namnet Orlunda, vanligen uttolkat som Odens lund, antyder att kyrkan ursprungligen
blivit byggd vid en hednisk offerlund. Inget mer än namnet har dock överlevt av denna.

Det kan antas att den kristna kyrkogården på vanligt sätt växt fram kring den medeltida
kyrkan. Mycket lite om denna äldsta kyrkogård är dock känt. Till den äldsta fasen hör
dock de fyra runstensfragment som förvaras i boden i kyrkogårdens ...

Läs mer i eget fönster