Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, NÄSSJA 7:1 NÄSSJA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910805/001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSSJA KYRKA (akt.), NÄSSJA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄSSJA 7:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NÄSSJA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 215, 1900: 290, 1995: 81

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen på en markerad moränhöjd med utblick över sjön Vättern och jordbruksbygden på Nässjahalvön. Invid kyrkan ligger en f.d. skola jämte några större bostadshus. Strax nordost om kyrkan återfinns flera fornlämningar, bl. a. en iögonenfallande domarring. Nässjö utgör en väsentlig del av kulturmiljövårdens riksintresseområde runt sjön Tåkern.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare absidkor, sakri...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. I den
inventering som utfördes av bogårdsmurar (kyrkogårdsmurar) i Linköpings Stift 2002-
2003 bedöms att stora delar av murarna är medeltida. Detta innebär att kyrkogården
troligen inte har utvidgats under senare tid. En karta upprättad 1849 över ägorna till
Nässja by visar samma omfattning på kyrkogården som idag. Här kan man även se
...

Läs mer i eget fönster