Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, HANEVIK 1:3 M.FL. SEGERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 268.37

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SEGERSTADS KYRKA (akt.)
Värmland
Karlstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HANEVIK 1:3

SEGERSTADS KYRKA 1:1

Historik

SEGERSTADS KYRKA

FÖRSAMLING 1995 - SEGERSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 992, 1900: 937, 1995: 405

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Segerstads gamla kyrkplats är belägen mitt i Segerstads by. Kyrkogården är delvis bevarad och utgörs av en inhägnad ängsmark och markeras av en 1829 rest minnessten. Den nuvarande kyrkan är isolerat belägen i ett uppodlat dalstråk på
Vänerslätten, ca 2,5 km söder om den gamla kyrkplatsen. Platsen till den nuvarande kyrkan skänktes av ägaren till Hanwiks säteri, överstelöjtnant Magnus Roos och hans hustru. Segerstad är beläget väster om K...

Läs mer i eget fönster
År 2004 - 2005 Ändring
Renovering smideskors.
År 2007 - 2008 Ändring
Avfärgning och målning av takfot på grindstolpar vi kyrkogårdens två ingångar.

J. Lindéns Bygg och Skiffertaksteknik AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2007 - 2008 Ändring - Inhägnad, mur
Omläggning av kyrkogårdsmur.