Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, NORSHOLM 1:1 M.FL. NORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 264.37

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORS KYRKA (akt.)
Värmland
Karlstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORSHOLM 1:1

NORSHOLM 1:2

NORSHOLM 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NOR

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1795, 1900: 3309, 1995: 5077

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på Vänerslätten på en terrass ovanför Norsälven väster om Karlstad. Den befintliga stenkyrkan uppfördes under 1700-talet. Något norr om den nuvarande kyrkplatsen låg en äldre kyrka.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: belägen på annan plats (NORS KYRKPLATS). Medeltidskyrka av sten, men i övrigt okänd utformning. Kyrkans byggnadshistoria är obekant. Vid dess rivning fanns enligt sockenstämmoprotokoll ett trångt åttkantigt kor, vars gestaltning inte närmare är känt, samt en murad sa...

Läs mer i eget fönster
År 2013 - 2013 Undersokning
Provgropsgrävning för att utreda eventuell rasrisk för kyrka och kyrkogård. Värmlands Museum - Arkeologisk rapport.

Sweco Architects (Entreprenör)