Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, HERRESTAD 16:1 HERRESTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Östergötlands länsmuseum, 73

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HERRESTADS KYRKA (akt.), HERRESTAD KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HERRESTAD 16:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - HERRESTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 333, 1900: 428, 1995: 144

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ca 10 km sydväst om Vadstena på en svag höjd nära sjön Tåkern med vid utblick över Vadstenaslätten. Fynd av tidig gravvård av s.k. Eskilstunatyp kan tyda på existensen av kyrka under 1000-talet. Närmast kyrkan finns en f.d. skola. Här ligger också Biskop Kols källare. Prästgård vid Husberga.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkan är uppförd av kalksten under 1100-talet (dendrokronologisk datering) och har intakt planform bes...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan.

En teckning av Johan Fredrik Kock från 1807 visar en öppen kyrkogård utan direkta
gångar. Enkla gravvårdar står lutande och det finns även två något upphöjda gravhällar.
Sydöst om kyrkan står en gammal solvisare och invid den ligger en ”gammaldags funt”.

En storskifteskarta från 1767 visar ingångar till kyrkogården i den södra muren ...

Läs mer i eget fönster