Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, HAGEBYHÖGA 8:1 HAGEBYHÖGA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Hagebyhöga kyrka, 1010001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAGEBYHÖGA KYRKA (akt.), HAGEBYHÖGA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Historik

FÖRSAMLING 1995 - HAGEBYHÖGA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 622, 1900: 641, 1995: 208

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger vid ett vägskäl på en markerad moränhöjd ca 8 km sydväst om Motala, ensam, väl synlig och med vid utblick över slättbygden. Närmast kyrkan ligger ett församlingshem. Under medeltiden fanns här en tingsplats (Aska hög). Prästgård vid Brusetorp.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan uppfördes på 1120-talet enligt en dendrokronologisk datering av takkonstruktionen, med långhus, absidkor och västtorn. Tornet är förstä...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.

De äldsta kända begravningarna vid Hagebyhöga är av mycket gammalt datum. Redan
1877 genomfördes en arkeologisk undersökning av en hällkista från stenåldern på
gravfältet RAÄ 8 som i övrigt innehåller järnåldershögar och stensättningar. Gravfältet
är beläget strax nordväst om kyrkogården. Här påträffades ett 30-tal mer eller mindre
kompletta skelett. De flesta i sittande ställning. Till fynden hörde också d...

Läs mer i eget fönster