Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Valdemarsvik kn, ÖSTRA EDS KYRKA 1:1 ÖSTRA EDS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Eds kyrka, 30

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA EDS KYRKA (akt.), ÖSTRA EDS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Valdemarsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTRA EDS KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan förstördes genom brand 1958. Uppförd 1782-85 av byggmästaren Abraham Pousette i Norrköping efter en ritning från ÖIÄ. Kyrkan ersatte ett träkapell, Eds kapell eller Schyttes kapell, ursprungligen byggt 1607, och beläget på ungefär samma plats. Kyrkan invigdes augusti 1785. 3 maj 1958 brann kyrkan och är numera ersatt med en kortare kyrkobyggnad, som har bibehållit de äldre murarna i det västra partiet. Ny tegelvägg i öster.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med rakt avslutat kor i öster med utbyggd sakristia och torn i väster Ingång genom torn och en sydportal, något dragen år...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek.
Till träkapellet från 1607 hörde en kyrkogård omgärdad av ett träplank med stigluckor. 1633
byggdes en klockstapel av ”Håkan Tornbyggiare” och den revs 1708 då ett nytt
”klockstapeltorn” uppfördes vid kapellets västgavel. År 1778 utsågs den nya kyrkans plats
inte långt från den gamla, så att den gamla kyrkogården kunde användas och utvidgas. I
samband med att den nya kyrkan byggdes uppfördes en ringmur och en kyrkbod, troligen det
som på gravkartan nu benämns gravkor, som stod färdi...

Läs mer i eget fönster