Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Valdemarsvik kn, RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:13 RINGARUMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Ringarums kyrka, 106

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RINGARUMS KYRKA (akt.), RINGARUMS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Valdemarsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:13

Historik

FÖRSAMLING 1995 - RINGARUM

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 3284, 1900: 5168, 1995: 3556

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Valdemarsvik utbruten 1919.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 15 km sydost om Söderköping i södra delen av en markerad höjd i den fornlämningsrika dalbygden, mycket synlig i landskapet. Den omges av modern bebyggelse och närmast finns skola, daghem och ålderdomshem samt pastorsexpedition, kyrkstallar och sockenstuga. Enligt obekräftad tradition skall det första träkapellet i Ringarum legat på en höjd öster om Sörby.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
En stor del av historiken är hämtad från boken Bondebygd och bruksbygd. Ringarums
socken genom tiderna. Norrköping 1970. Uppgifter har även tillhandahållits av Albin
Lindqvist, Ringarum, bl a ett föredragsmanus av kyrkoherde Baltzar Jennes, troligen
från 1953.

Ringarums kyrkogård har sedan medeltiden vuxit fram runt kyrkan. En medeltida
gravhäll, som kan ha legat i den medeltida kyrkan, finns idag som tröskelsten i
nuvarande kyrkans södra ingång. Då kyrkogården hade sin äldre mindre utsträckning
gick norra muren närmare kyrkan. På kyrkogården stod en klockstapel som omtalas
första gången 1590. Kyrkog...

Läs mer i eget fönster