Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Valdemarsvik kn, GRIFTEGÅRDEN 1 M.FL. VALDEMARSVIKS GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Valdemarsviks kyrka, 108

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALDEMARSVIKS KYRKA (akt.), VALDEMARSVIKS KYRKOGÅRD (akt.), VALDEMARSVIKS GRAVKAPELL (akt.)
Östergötland
Valdemarsvik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

TORNET 8

GRIFTEGÅRDEN 1

Historik

FÖRSAMLING - VALDEMARSVIK

BEFOLKNINGSTAL - 1805: -, 1900: -, 1995: 3273

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Församling utbruten ur Ringarum 1919.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan byggdes för invånarna i Valdemarsviks köping, som tillhörde Ringarums församling. Egen församling 1919.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANTVECKLING - Den murade kyrkan uppfördes 1875-77 av byggmästare E Schütz och bestod ursprungligen av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti och en femsidig sakristia i öster. Ett sidoställt torn tillbyggdes i söder 1905-06 av Karl Flodin. Vid Ture Jangviks restaurering 1975-77 borttogs skiljeväggen mellan l...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Valdemarsviks befolkning hade tidigare sin begravningsplats på kyrkogårdarna i
Ringarum och Gusum. Egen församling blev man först 1919. På municipalstämman i
oktober 1906 beslutade man att köpa in mark vid Epidemisjukhuset (Tegelhagsstugan)
för att anlägga en begravningsplats i själva Valdemarsvik. Efter någon tid köptes det
blivande griftegårdsområdet in men det dröjde till 1917 innan det togs i bruk. Vid
invigningen framfördes ett särskilt tack till kamrer Hugo Nygren som hade skänkt
20 000 kr till den nya griftegården och dess kapell. Han fick själv sin gravplats på
kyrkogårdens norra del (J 1). Kyrk...

Läs mer i eget fönster