Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Valdemarsvik kn, GUSUM 4:6 M.FL. GUSUMS GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Gusums kyrka, 51

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUSUMS KYRKA (akt.), GUSUMS KYRKOGÅRD/BEGRAVNINGSPLATS (akt.), GUSUMS GRAVKAPELL (akt.)
Östergötland
Valdemarsvik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

GUSUM 4:6

GUSUM 10:1

Historik

Gusums brukskyrka ligger i en trång dal omfluten av vatten i anslutning till bruksherrgården och dess ekonomibyggnader ca 1 km söder om Gusums samhälle. Här har tidigare funnits skola. Kyrkogården ligger ca 1 km söder om kyrkan.

Kyrkan uppfördes 1730-31. Byggmästaren var sannolikt Georg Millerus, anställd vid bruket. Den timrade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti i öster, korsarm i söder och sakristia på motsvarande plats i norr; den södra korsarmen rymmer sedan 1964 kyrkans orgel.

Fasaden har reveterats, osäkert när, men troligen 1914. Fönstren är stickbågiga och fasaderna livas upp av strävpelare. K...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Eventuella uppgifter om äldre
lantmäterikartor är hämtade från Lantmäteriets websida.
Kyrkogården/begravningsplatsen i Gusum togs i bruk år 1872. Fram till dess begravdes
befolkningen på bruket och omgivningarna på kyrkogården i Ringarum. Gusum bildar
ingen egen församling utan hör till Ringarums församling. Fram till 1917 användes
kyrkogårdarna i Gusum och Ringarum även av befolkningen i Valdemarsvik. Det var
först detta år som begravningsplats anlades i Valdemarsvik.

År 1941 in...

Läs mer i eget fönster