Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Valdemarsvik kn, GRYT 1:1 GRYTS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Gryts kyrka, 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRYTS KYRKA OCH SANKT OLOFS KAPELL (akt.), GRYTS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Valdemarsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GRYT 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GRYT

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 2097, 1900: 2462, 1995: 957

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i Gryts samhälle 10 km öster om Valdemarsvik i ett mosaikartat, fornlämningsrikt skärgårdslandskap av sprickdalskaraktär. Många terrängbetecknande namn har anknytning till kyrkoläget. På kyrkogården finns gravkapell (med rester av gamla kyrkan). Prästgården ligger söder om kyrkan. Gryt är ett gammalt skärgårdscentrum med kommunalhus, skola med lärarbostad, ålderdomshem, brandstation samt en del jordbruksfastigheter. De offentliga fastigheterna har bytt funktion och...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
I en beskrivning av Gryts medeltida kyrka (von Feilitzen 1945) finns en del uppgifter
även om kyrkogården. Under 1600- och 1700-talen var kyrkogården omgiven av en
ringmur med tre portar, en i öster, en i väster och en i söder. Varje gård svarade för sitt
stycke av ringmuren utom 1748-54 då en s k ringmurshjälp utgick från bondehushåll
och stortorpare. Själva underhållet togs då om hand av kyrkoherden och kyrkovärdarna.
Underhållet av de tre portarna (troligen stigluckor) verkar ha vilat på tre gods,
åtminstone under 1700-talet, enligt en fördelning dem emellan vid 1695 års
sockenstämma: östra porten åv...

Läs mer i eget fönster