Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, ALSTRUM 3:1 ALSTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 284:6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALSTERS KYRKA (akt.)
Värmland
Karlstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALSTRUM 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ALSTER

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1940, 1900: 1668, 1995: 1599

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på ett impediment i odlingsbygd på Vänerslätten öster om Karlstad ovanför Alstersälven, som förbinder sjöarna Alstern och Gapern. Norr om kyrkan ligger Alsters herrgård. Alsters nuvarande 1600-talskyrka föregicks av en medeltida träkyrka cirka 300 m österut på prästgårdens ägor. Platsen markeras med en minnessten.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: belägen på annan plats (ALSTERS KYRKPLATS). Medeltida träkyrka, av i övrigt okänd utformning. Uppförd före 1380 och tillb...

Läs mer i eget fönster
År 2009 - 2009 Ändring
Ombyggnad vid södra porten samt omläggning av kyrkogårdsgång mot söder.