Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ydre kn, BONA 1:6 SVINHULTS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVINHULTS KYRKOGÅRD (akt.), SVINHULTS KYRKA (akt.)
Östergötland
Ydre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BONA 1:6

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SVINHULT

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 845, 1900: 809, 1995: 202

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 25 km sydsydväst Kisa i södra Östergötlands skogsbygd invid ett vägskäl i ett typiskt småbrukarlandskap. Kyrkan är omgiven av en stor, tudelad kyrkogård. Här ligger också en f d skola, nu församlingshem. Vid vägskälet finns några villor samt en del mindre jordbruksfastigheter. Den rivna medeltidskyrkan var belägen ca 175 m norr om den nuvarande.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: (belägen på annan plats: SVINHULTS KYRKPLATS). Den rivna medeltidskyrkan är känd utifrån ä...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.
På en arealavmätningskarta från 1694 har den gamla kyrkogården samma utsträckning
som idag. Enligt Fredrik Leonard Rääfs beskrivning av Ydre härad från 1865 var
kyrkogården redan före 1678 till en del stängd med mur, som indelades för underhåll
tillsammans med plankstycket. År 1699 gjordes en ny undermurning som täcktes med
bräder och huvar. Under 1800-talets mitt ersattes denna mur av en stenmur. Det kan
v...

Läs mer i eget fönster